Velkommen

 

Velkommen til min hjemmeside

 

Familieterapi på Vesterbro

 

Jeg er Susanne Weidner og er uddannet familieterapeut MFP.

Gennem mere end 30 år har jeg hjulpet familier i store og små kriser. I min praksis på Vesterbro arbejder jeg med terapi og rådgivning af hele familien, parterapi og individuel terapi.

Her kommer forældre, som har brug for hjælp i forhold til hinanden, til små børn, skolebørn, teenagere, voksne børn samt børn og unge med særligt vanskelige vilkår.

Bedsteforældre, børn og unge er også hyppige besøgende. Det samme gælder de, der parvis eller alene har brug for professionel støtte i forskellige faser af livet.

Ofte har jeg den glæde at følge klienter gennem flere år, hvor de kommer fra tid til anden, når livsfaser eller problematikker udfordrer hverdagen.

Hvis der er behov for det, kommer jeg også gerne i hjemmet. Det er muligt at få aftaler med mig alle hverdage mellem kl. 9 og 20. 

Ring på 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk, så vi kan aftale det første besøg.

Bedste hilsner Susanne Weidner

 

PS

 

Udover terapi og rådgivning superviserer jeg fagpersonale på skoler og institutioner. Ofte fungerer jeg som brobygger mellem forældre og institution, når samarbejdet omkring barnet eller den unge bliver for svært.

Via tilknytning til Center for Hjerneskade, ved Københavns Universitet og ADHD-foreningen har jeg specialiseret mig i rådgivning og terapi til familier med børn eller unge med kroniske vanskeligheder, f.eks. som følge af medfødte eller erhvervede hjerneskader. Denne del af min praksis indbefatter også arbejder med familier, der henvises via kommunernes sagsbehandlere.

 

Desuden kan nævnes

 

Jeg er oprindelig uddannet folkeskolelærer og har 17 års erfaring med undervisning af børn og unge i almindelige klasser samt børn og unge med særlige behov.

Uddannet familieterapeut fra Kempler Instituttet 2001. Herefter konsulentopgaver for kommuner og ansættelse i flere år ved Børnecenter for Hjerneskade.

Underviser og oplægsholder for forældreforeninger, kommuner, CVU København/Sjælland, University College Sjælland og Syddansk Universitet. Har siddet i arbejdsgruppe under Videnscenter for hjerneskade med særligt fokus på families perspektiv. Deltaget i forskningsprojekter under Egmontfonden, Trygfonden og ADHD-foreningen. Tidligere ansættelse i såvel privat, kommunalt som amtsligt regi.

Siden 2009 medlem af Psykoterapeutforeningen

2013 uddannet hos Susan Hart og Marianne Bentzen i Neuroaffektiv Psykoterapi.

2014 uddannet Hypnoterapeut.