Terapi & Rådgivning

 

Terapi og rådgivning til

hele familien

 

En familie trives når alle trives. Hjælpen skal derfor gives, hvor der er størst behov. I familieterapi på Vesterbro kan samtalerne være med hele familien eller dele af den. Det kan være som parterapi eller individuelt. Ved første kontakt aftaler vi, hvilken form eller kombination, der passer bedst for jeres familie.

Jeg kommer gerne i hjemmet, hvis det af praktiske eller andre grunde passer jer bedst.

Kontakt mig på telefon 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk. Aftentider er muligt.

Læs mere herunder:

 


 

Familieterapi

 

Min hjælp til nyt liv i familien er korttidsterapi og rådgivning. Omfanget kan variere fra en enkelt samtale til et længere forløb på mellem 5 og 10 gange. Hvert møde har en varighed af 60 – 90 minutter. Indholdet bestemmes af familiens behov lige nu.

Familieterapi kan bestå i samtaler med hele familien, hvor de aktuelle problematikker klarlægges og der findes frem til ny forståelse. I nogle tilfælde kan der være brug for, at  kun få familiemedlemmer deltager.

Jeg tilbyder hjælp til familiens store og små kriser. Det kan f.eks. dreje sig om familiens indbyrdes samspil, konflikter, uenigheder, løsrivelse, parforhold, skilsmisse, dine/mine børn, nye faser eller livskriser.

Samtalerne kan foregå såvel i familiens eget hjem som i mine lokaler på Vesterbro. Aftentider er muligt.

Kontakt mig på telefon 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk

 


 

Forældrerådgivning

 

Det kan i nogle tilfælde være mere hensigtsmæssigt at give forældrene støtte til at finde nye måder at udfylde deres forældrerolle på.

Blandt de tilbagevendende temaer kan f.eks. nævnes:

 • Problemer omkring sengetider og søvn.
 • Måltidet som en kampzone.
 • Evindelige slåskampe eller skænderier mellem søskende.
 • Børnenes overgangsfaser til større selvstændighed. Den 3-årige ”vil selv” og den 15-årige ”kan selv”.
 • Det konkrete, praktiske liv med småbørn, uden overskud til voksenliv.
 • Bedsteforældrenes rolle i børnefamiliens liv
 • Frustrationer fra andre dele af livet, arbejde, skole, fritid, venner eller øvrig familie.
 • Samarbejde og tillid i forhold til skole og institution
 • Familien i skilsmissens faser.
 • Den sammenbragte familie, nye konstellationer, sårede følelser og umiddelbar overlevelse.
 • Forældres bekymring for at udfylde deres rolle godt nok.

Samtalerne kan foregå såvel i familiens eget hjem som i lokalerne  på Vesterbro. Aftentider er muligt.

Kontakt mig på telefon 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk

 


 

Børn & unge

 

Børn er en gave og en udfordring – uanset alder. Som forældre ønsker man kun det bedste for sine børn, men måske ved man ikke altid, hvad det er.

Børn og unge reagerer forskelligt på udfordringerne i deres liv. Det være sig i forhold til familien, vennerne, skolen/institutionen eller egen identitet. Nogle gange er reaktionen her og nu og det er nemt at få at vide, hvad det handler om. Ofte er det ikke så lige til.

Nogle reagerer ved at blive usynlige og trække sig ind i sig selv. Andre retter reaktionen ud. Begge reaktionsmønstre bærer i sig faren for, at fokus rettes mod reaktionen fremfor årsagen.

Børn passer på deres betydningsfulde voksne. De vælger – bevidst eller ubevidst – at holde det svære for sig selv. En hjælp for både børn og unge kan være kontakt med familieterapeuten.

Alt efter det aktuelle behov vil der være mulighed for:

 • Familiesamtaler, hvor jeg deltager som støttende 3. part
 • Samtaler alene med barnet eller den unge
 • En kombination af ovenstående

Kontakt mig på telefon 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk

 


 

Parterapi

 

Det vigtigste er ofte det, der får mindst opmærksomhed – forældres indbyrdes forhold er det vigtigste i enhver families liv. “Når forældrene har det godt – har børnene det godt”.

Derfor kan familieterapi i nogle tilfælde bedst gives som parterapi. Fokus i samtalerne er på kommunikationen mellem jer og fælles fremadrettede løsninger. Tiden og energien bruges som udgangspunkt på nutiden og fremtiden, fremfor fejlfinding i fortiden.

Det er vigtigt, at parforholdet dyrkes og holdes levende, men hvordan, når det opleves som endnu et krav i en travl og krævende hverdag?

Jeg tilbyder parterapi i mine lokaler på Vesterbro eller hos jer. Aftentider er også muligt.

Kontakt mig på telefon 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk

 


 

Individuel terapi

 

Jeg tilbyder individuel terapi, hvor du og dit liv får fuld opmærksomhed. Bliv klog – også på dig selv.

Selvværd, livskvalitet og glæde kommer sjældent af sig selv. Ofte spænder, gamle mønstre og ubehandlede sår fra livets kriser, ben for det gode liv, du ønsker dig.

Skønt omgivet af venner og familie, kan man alligevel føle sig alene om at træffe livsvalg eller finde sine veje. Andres erfaringer og velmenende råd luner måske kortvarrigt, men bringer dig ikke videre.

Med udgangspunkt i dine udfordringer lige nu og her, kan terapien hjælpe dig med at finde og bryde de mønstre, der hindrer dig i at leve et liv med glæde og tilfredshed.

Kontakt mig på telefon 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk