adhd

 

Familieliv med ADHD

 

Familier, hvor en eller flere har ADHD, er ofte præget af kaos og mange konflikter. Hverdagen er stresset og almindelige dagligdags rutiner er ofte meget krævende at opretholde. Det at komme ud af døren om morgenen, at spise aftensmad, at få ro om aftenen – ja selv at holde fri, foregår i en kampzone.

Der er hjælp at hente.

Hjælpen er familierådgivning, målrettet jeres specifikke ADHD problematik. Rådgivningen, der tilpasses jeres familie, kan gives til hele familien eller primært til forældrene. Det kan være alt fra en enkelt samtale til et rådgivningsforløb for hele familien – alt efter det akutte behov. Læs artiklen: ”Hjemme hos Mikkel”

Kontakt mig på telefon 61 10 83 02 eller mail SW@susanneweidner.dk. Aftentider er muligt.

 

Læs mere herunder:

 


 

Rådgivning

 

At rumme og udvikle et barn med ADHD er ikke noget man er født til – det skal læres. Almindelig opdragelse virker hverken særligt godt eller særligt længe. Som forældre kan man let komme i ubehagelig tvivl om sine evner. Gode råd og misbilligelse fra omgivelserne er som regel ingen hjælp.

Uanset rådgivningsforløbets varighed indledes gerne med et besøg hjemme hos familien. At opleve familien i de vante omgivelser giver hurtigere baggrund for en målrettet rådgivning. Herefter kan rådgivningen fortsætte enten i hjemmet eller i min konsultation. Aftentider er muligt. Indholdet i rådgivningen til den enkelte familie vil afhænge helt af de vanskeligheder, der fylder mest lige nu. Det kan f.eks. være:

 • at sænke konfliktniveauet om eftermiddagen
 • få bedre morgener
 • give mere plads til søskende
 • skabe accept hos den øvrige familie
 • fastholde virksomme løsninger 

 


 

Undervisning

 

Særligt 3 områder i hjernen er involveret, når diagnosen er ADHD. Den adfærd der følger med ADHD er altså ikke noget, man kan gøre for. Viden om ADHD er en meget vigtig forudsætning for forståelse og hjælp – såvel for den med ADHD som for omgivelserne.

Formidling af viden om ADHD sker løbende i familierådgivningen eller som særligt tilrettelagt undervisning. Formidlingen tilpasses modtagerne, der kan være den, der har ADHD, søskende, hele familien, den øvrige familie/venner, skoleklasse eller dag-/fritidsinstitution.

Undervisningen tager udgangspunkt i hjernen, den nye forskning samt praksiserfaringer – såvel min egen som andres.

”ADHD & Hjernen” – en overskrift for foredrag, workshop og undervisning. ”ADHD & Hjernen” tilbydes til faggrupper med interesse og nysgerrighed for viden om diagnosen, begrænsninger og muligheder

 


 

Redskaber

 

ADHD er generelt kendetegnet ved vanskeligheder på særligt 3 områder. Opmærksomhed, overblik og impulsstyring. Der kan være store individuelle forskelle, når det drejer sig om det konkrete barn/ung/voksen med ADHD, både hvad angår adfærd og indsigt. Medicinering hjælper i nogle tilfælde, men kan aldrig stå alene.

Fælles for alle er behovet for redskaber til kompensation og træning. Det gælder både for ADHD´eren som de, der skal hjælpe. Der findes mange redskaber, der kan hjælpe i hverdagen med ADHD. Det gælder blot om at finde dem der er mest effektive i forhold til den enkelte. Målet er altid at redskaberne skal være til gavn for større selvstændighed.

Det er et vigtigt og, til tider, tidskrævende arbejde at finde frem til de rette redskaber. De skal både være effektive og passe ind i familiens øvrige liv. ”Redskaber” kan være alt fra at give klare budskaber, støtte med anerkendelse, belønningssystemer, aftalekontrakter, ugeplaner til karrierevalg.

En del af tiden i rådgivningsforløbet vil blive brugt på at finde og tilpasse redskaberne. Fra min side indgår fremstilling af konkrete strukturredskaber, hvor der er behov for det.

 


 

Træning & accept

 

Intet er let, når man har ADHD.

Få hjælp til:

 • At leve med KAOS
 • At være god nok
 • At acceptere og accepteres
 • Redskaber i hverdagen
 • At hjælpe dit ADHD-barn
 • At finde ro og fordybelse
 • At træne opmærksomhed, overblik og impulsstyring
 • At bryde ensomheden
 • At finde fordelene ved din ADHD 

Skole & institution

Et godt samarbejde mellem forældre og skole/institution er af afgørende betydning for børn og unge med ADHD og deres fremtidsmuligheder. Disse børn og unge har i særlig grad brug for høj grad af overensstemmelse mellem de forskellige dele i deres liv.

Bekymringer og følelse af magtesløshed kan hurtigt tage over og hindre en konstruktiv dialog mellem forældre og pædagoger/lærere. Alle vil det bedste, men kommer måske til at trække i hver sin retning.

Forældre og lærere/pædagoger kan have brug for hjælp til:

 • Forståelse af ADHD problematik i den aktuelle situation
 • Realitetscheck i forhold til bekymring
 • Konstruktive løsninger
 • Tydelige budskaber og klar dialog